logo

Vrchní referent/rada v oddělení hygieny výživy PV a PZ

  • Praha
  • HPP
  • nástup ihned

Popis

Vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených přímo použitelnými předpisy ES a národním právem v rámci regionu a rozsahu dozorové činnosti v oblasti hygieny výživy a PBU.
oProvádí kontrolní činnost v oblastech dozoru dle gescí odboru stanovených služebními předpisy a představeným.
oKontroluje podle pokynů plnění závazných opatření uložených orgány ochrany veřejného zdraví, včetně prevence infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.
oProjednává přestupky v řízení na místě podle § 91 zákona o odpovědnosti za přestupky; za podmínek stanovených příslušnými služebními předpisy a sjednanou dohodou o ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování je oprávněn nakládat s na místě vybranou hotovostí.
oVypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí v řízeních vedených na místě samostatně vydává.
oŘeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti bezpečnosti potravin a pokrmů.
oPlní jménem KHS úkoly dotčeného orgánu v územních, stavebních, kolaudačních a dalších řízeních vedených podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon), připravuje podklady pro vydání (závazných) stanovisek OOVZ nebo je, v řízeních na místě samém, v mezích své působnosti stanovené příslušnými služebními předpisy a příkazy k výkonu služby, samostatně vydává.

Požadavky

  • Minimální vzdělání: Vyšší odborné

Umístění pracovní pozice

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Shrnutí pracovní pozice

Mzda: 22 000–33 000 Kč
Pracoviště: Dittrichova 329/17, 12000
Typ úvazku: HPP
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Bičaniková
E-mail: jarmila.bicanikova@khsstc.cz
Telefon: 234 118 139
ID inzerátu: 310720

Kontaktní údaje

Pokud zadavatel v inzerátu uvádí preferovaný způsob komunikace, respektujte ho, prosím.

Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Bičaniková
Telefon: 234 118 139

Poslat na e-mail

Zaujala vás tato pracovní nabídka? Zašlete si ji do e-mailu, abyste inzerát nemuseli znova hledat.