logo

Primář/ka oddělení ARO

 • Kroměříž

Popis

Jsme nemocnice s bohatou tradicí a výbornou dopravní dostupností. Stejně tak umíme pomoci se zajištěním bydlení přímo v Kroměříži, ve městě s Unesco památkami, oplývající architektonickou i kulturní pestrostí, krásou a zároveň klidem.   

Disponujeme špičkovým přístrojovým vybavením. Naše oddělení jsou akreditována pro vzdělávání, podporujeme týmovou spolupráci a ducha.

 

V rámci pravidelných konkurzů na pozice primářů ve všech nemocnicích Zlínského kraje vyhlašuje Kroměřížská nemocnice a.s. výběrové řízení na pozici primář/ka oddělení ARO.

 

Kvalifikační předpoklady:

 • způsobilost k výkonu povolání lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb.
 • praxe v oboru minimálně 8 let, v řídící funkci výhodou
 • organizační, řídicí a komunikační schopnosti
 • morální a občanská bezúhonnost

 

Nabízíme Vám:

 • podporu managementu nemocnice
 • výborné mzdové podmínky
 • akreditovaná, komplexně vybavená nemocnice
 • prostor pro další vzdělávání 
 • pomoc při zajištění bydlení
 • celou řadu dalších benefitů

 

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení oddělení
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • licence ČLK pro výkon funkce ved. lékaře a primáře v příslušném oboru - výhodou

 

V případě Vašeho zájmu zašlete výše uvedené dokumenty se Souhlasem se zpracováním osobních údajů do 18.2.2022 nebo nám jednoduše zavolejte.

 

Email:      kariera@nem-km.cz

Adresa:   Kroměřížská nemocnice a.s., MUDr. Jiří Javora,

               Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž

Kontakt:   MUDr. Jiří Javora, náměstek LPP, člen představenstva,

               tel. 604 941 188, jiri.javora@nem-km.cz  

Benefity

 • Ubytování
 • Závodní stravování
 • Vzdělávací kurzy a školení
 • Dovolená navíc
 • Příspěvek na penzijní připojištění

Umístění pracovní pozice

Kroměřížská nemocnice a.s.

Shrnutí pracovní pozice

Pracoviště: Havlíčkova 660/69, 76701 Kroměříž
Kontaktní osoba: MUDr. Jiří Javora
E-mail: jiri.javora@nem-km.cz
Telefon: 604 941 188
ID inzerátu: 475972

Kontaktní údaje

Pokud zadavatel v inzerátu uvádí preferovaný způsob komunikace, respektujte ho, prosím.

Kontaktní osoba: MUDr. Jiří Javora
Telefon: 604 941 188

Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Subjekt údajů:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu:

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů: Kroměřížská nemocnice a.s., se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž,

IČ: 27660532, telefon: +420 573 322 111, e-mail: post@nem-km.cz , ID datové schránky: 2k3eut8

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jarmila Sedlářová, PhD., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž

e-mail: poverenec@nem-km.cz

telefon: +420 731 672 141

 

Účel zpracování osobních údajů:

Posouzení kvalifikačních předpokladů uchazeče o zaměstnání

 

Kategorie osobních údajů:

jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, dosažené vzdělání, průběh předchozích zaměstnání, kontaktní údaje, příp. další údaje uvedené uchazečem v životopisu

 

Období, na které je souhlas udělen (doba, po kterou budou osobní údaje uloženy):

do doby obsazení volného pracovního místa, nejdéle 6 měsíců

 

Kategorie příjemců osobních údajů (tj. ti, jimž mohou být osobní údaje zpřístupněny):

nejsou

 

Úmysl správce předat osobní údaje ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (do třetí země nebo mezinárodní organizaci):

není

 

Prostředky zpracování osobních údajů:

listinná podoba, elektronická podoba

 

Poučení o právech subjektu údajů:

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) má subjekt údajů právo:

a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním),

b) na přístup ke svým osobním údajům,

c) na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se bude domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné),

d) výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňuje subjekt údajů cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Subjekt údajů podpisem tohoto dokumentu potvrzuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro shora uvedený účel. O svých právech byl subjekt správcem před udělením souhlasu poučen.

 

V                                                            dne                                                                      

                                                                                                             

                                                                                                              ………………………………….

                                                                                                              podpis subjektu údajů

Poslat na e-mail

Zaujala vás tato pracovní nabídka? Zašlete si ji do e-mailu, abyste inzerát nemuseli znova hledat.