logo

TECHNIK STŘIHÁRNY

  • Doporučujeme
  • Havlíčkův Brod
  • HPP

Popis

Hlavní náplň práce:

• obsluha a nastavení střihacích strojů, automatů

• odebírání a kontrola kvality hotových dílů

• práce s počítačem, čtení technických výkresů

• vytváření výrobních reportů

 

Požadavky:

• technické vzdělání a myšlení

• práce v třísměnném provozu (7,5 hodiny)

• dodržování pracovních postupů

• přesnost, pečlivost

 

Nabízíme:

• silné zázemí mezinárodní společnosti

• moderní, tiché a čisté prostředí

• práci na hlavní pracovní poměr s dlouhodobým uplatněním

• zajímavé ohodnocení s možností růstu

• benefity

 

Zašlete nám životopis a motivační dopis, s uve­dením inzerované po­zice na adre­su:

EN­GESER, s.r.o.

Okružní 3834, 58001 Havlíčkův Brod

Mob.  778 072 733, nebo E-Mail: personal@engeser.cz

www.ENGESER.cz

 

Umístění pracovní pozice

Shrnutí pracovní pozice

Pracoviště: Okružní 3834, 58001 Havlíčkův Brod
Typ úvazku: HPP
Kontaktní osoba: Martin Jirák
E-mail: personal@engeser.cz
Telefon: +420 778 072 733
ID inzerátu: 179204

Kontaktní údaje

Pokud zadavatel v inzerátu uvádí preferovaný způsob komunikace, respektujte ho, prosím.

Kontaktní osoba: Martin Jirák
Telefon: +420 778 072 733

Ochrana osobních údajů

V důsled­ku Vaší návštěvy těchto in­ter­ne­tových stránek jsou zpra­covávány pouze ty osobní údaje, které nám sami po­s­kyt­ne­te prostřed­nictvím kon­taktního for­muláře. Prostřed­nictvím to­ho­to for­muláře ne­js­te po­vin­ni nám žádné osobní údaje po­s­ky­to­vat. Správcem osobních údajů je společnost EN­GESER, s.r.o. Kon­taktní údaje jsou Okružní 3834, Havlíčkův Brod, e-mail: info@​engeser.​cz. Účely zpra­cování osobních údajů jsou závislé na po­va­ze in­for­mací, které nám po­s­kyt­ne­te. Ty­pi­cky se jedná o uzavření ob­chodní nebo pra­covní smlou­vy. Osobní údaje zpra­cováváme jen po dobu, po kte­rou jsou potřeba. Osobní údaje nepředáváme mimo státy Ev­rops­ké unie.

Pokud zpra­cováváme Vaše osobní údaje, máte právo k nim požado­vat přístup, požado­vat je­jich opra­vu nebo výmaz, požado­vat ome­zení je­jich zpra­cování nebo vz­nést námitku proti je­jich zpra­cování. Proti zpra­cování osobních údajů můžete podat stížnost k Úřadu pro och­ra­nu osobních údajů. Bližší in­for­mace o Vašich právech jsou uve­de­ny v čl. 12 a násle­dujících nařízení EU GDPR. V případě zájmu o další in­for­mace nás neváhejte kon­tak­to­vat.

Poslat na e-mail

Zaujala vás tato pracovní nabídka? Zašlete si ji do e-mailu, abyste inzerát nemuseli znova hledat.