logo

Nabídka práce: Austin Detonator s.r.o.

O nás

Naše společnost sídlící ve Vsetíně v údolí Jasenice je jednou z nejvýznamnějších firem v regionu. Hlavním předmětem činnosti je kompletní výroba průmyslových iniciátorů (především elektrických, neelektrických a elektronických rozbušek) pro trhací práce při povrchovém i hlubinném dobývání nerostných surovin a při stavebních pracích. Při výběru zaměstnanců klademe důraz na profesionalitu a etické hodnoty, usilujeme o vytváření efektivních a sourodých pracovních týmů. Motivačními pobídkami směřujeme zaměstnance k činnostem, které umožňují firemní růst za dodržení všech bezpečnostních hledisek. Zároveň motivujeme zaměstnance k hledání nových řešení. Uvědomujeme si, že za úspěchem naší společnosti stojí úsilí a práce všech našich zaměstnanců. Odměnou za jejich dobře odvedenou práci je spousta finančních i nefinančních benefitů.

Nabídky práce

TECHNIK KVALITY

  • Vsetín
  • HPP

ELEKTROMECHANIK

  • Vsetín
  • HPP

Informace o zaměstnavateli

IČO: 25689916
Aktuálně zde hledá novou práci 298 lidí.