Referent/referentka - právník - oddělení práva Evropské unie MPO

Zaujal vás tento inzerát? Odpovědět
 • Doporučujeme
 • TOP zaměstnavatel
 • Praha
 • nástup ihned

Popis

Č.j.: MPO 122100/23/51300/11000

Datum:  4. ledna 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor evropského a mezinárodního práva sekce Evropské unie a zahraničního obchodu, vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Oddělení práva Evropské unie přijme 2 referenty / referentky na služební místo (s0253 a s0254) na pozici právník, a to na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající státní zaměstnankyně a po dobu výkonu zahraniční služby stávajícího státního zaměstnance, v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

Náplň práce:

 • Poskytování právního poradenství a příprava právních stanovisek ohledně implementace a aplikace práva EU v působnosti ministerstva (např. v oblasti energetiky, ochrany spotřebitele, elektronických komunikací, obchodní politiky, průmyslu, digitální agendy apod.).
 • Spolupráce s Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU, příprava stanovisek ČR v řízeních EU Pilot a řízeních o porušení Smlouvy. Součástí činnosti je rovněž účast na souvisejících jednáních v ČR i v zahraničí, příprava vyjádření k předběžným otázkám, posudkům a k řízením zahájených na základě přímých žalob.
 • Právní podpora věcným útvarům ministerstva při implementaci předpisů EU do vnitrostátního právního řádu.
 • Poskytování stanovisek k právním otázkám vyplývajícím z právních předpisů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Posuzování právních předpisů v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního zaměření;
 • znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B1, další jazyky výhodou;
 • orientace v právu Evropské unie;
 • aktivní přístup, samostatnost, zájem o problematiku práva Evropské unie, dobré komunikační, prezentační a analytické schopnosti;
 • uživatelskou znalost práce na PC.

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

 1. být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 2. dosáhnout věku 18 let;
 3. být plně svéprávný;
 4. být bezúhonný;
 5. dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za vyslání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště v centru Prahy);
 • odborný růst a vzdělávání, profesní rozvoj v týmu odborníků, možnost vykonání příslušné úřednické zkoušky;
 • možnost dalšího jazykové vzdělávání a pracovních cest do zahraničí, především do Bruselu;
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna;
 • příspěvek na rekreaci, stravování a penzijní pojištění;
 • resortní dětská skupina pro děti od 2 let.

Další informace:

 • nástup možný ihned nebo dle dohody;
 • uvítáme jak právníky s praxí, tak i absolventy VŠ.

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem do 30. ledna 2024 na e-mail:  holeckova@mpo.cz

Upozornění:

 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu na všech služebních i pracovních místech. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.

Požadavky

 • Minimální vzdělání: Vysokoškolské

Benefity

 • Pružná pracovní doba - • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna; • příspěvek na rekreaci, stravování a penzijní pojištění; • resortní dětská skupina pro děti od 2 let.

Odpovědět na inzerát

Pro odpověď využijte níže uvedené kontakty.
E-mail: holeckova@mpo.cz

Při odpovědi uvádějte, že reagujete na inzerát zveřejněný na Personálka.cz. Pokud je v inzerátu uveden preferovaný způsob komunikace, respektujte ho.

Poslat na e-mail

Zaujala vás tato pracovní nabídka? Zašlete si ji do e-mailu, abyste inzerát nemuseli znova hledat.